Паспорта на станки:

 • Паспорта на фрезерные станки

  6720В, 6720ВФ1

  67К20ВФ2

  67К25ПФ2

  675П

  676

  676П

  679

  6В75, 6В75П

  6Е75ПФ1

  6М82, 6М82Г, 6М82ГБ

  6М82Ш, 6М83Ш

  6Н11, 6Н81, 6Н81Г

  6Р12, 6Р13, 6Р12Б, 6Р13Б

  6Р10, 6Р80, 6Р80Г

  6Р81, 6Р81Г, 6Р11, 6Р81Ш

  6Р82, 6Р82Г, 6Р83, 6Р83Г

  6Р82Ш, 6Р83Ш

  6Т12-1, 6Т13-1

  6Т10, 6Т80, 6Т80Г, 6Т80Ш

  6Т82Г-1, 6Т82-1, 6Т83Г-1, 6Т83-1

  6Е463

  ВМ127

  ВМ127М

  ВМ130В

  НО-800

  СФ-15

  ФУ-321

  FSS 400, FSS315, FU400, FU315, FW400, FW315

  FUW250